Ekonomi
Giriş Tarihi : 30-06-2021 23:42   Güncelleme : 30-06-2021 23:42

Hayvancılığa % 50 Hibe Desteği !!!

Hayvancılık işletmelerine destek  25 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete’de 2021 yılında işletmesi en az bir yıldır aktif olan, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişi yetiştiricilere, büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımlarına yönelik yatırımlar için verilecek olan %50 hibe desteği tebliği yayınlandı

Hayvancılığa % 50 Hibe Desteği !!!

Hayvancılık işletmelerine destek 

25 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete’de 2021 yılında işletmesi en az bir yıldır aktif olan, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişi yetiştiricilere, büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımlarına yönelik yatırımlar için verilecek olan %50 hibe desteği tebliği yayınlandı.

2021 ve 2023 yılları arasında yapılacak olan hayvancılık yatırımları için yatırım tutarının yüzde 50’si bakanlık tarafından karşılanacaktır. Projelerin desteklenmesi amacı ile destekleme birimleri kurulacak ve şartları taşıyanların projeleri bu birimlerce desteklenecektir. Uygulama illeri yine Resmi Gazete’ de ifade edilmektedir.

”Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımlarının desteklenmesine ilişkin karar” 21 Mayıs 2021 tarihli 31487 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili 3999 Karar sayılı Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararının Tebliği ise 25 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ; 2021 yılında işletmesi en az bir yıldır aktif olan, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişi yetiştiricilere, büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımlarına yönelik yatırımlar için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsar.

Destekleme ödemesi yapılacak olan konular makine ve ekipman alımları, inşaat yapımı çadır alımlarıdır. Projeye başvuran kişiler her bir yatırım konusundan bir seferliğine mahsus olarak yararlandırılacaktır. Projeleri desteklenecek olanlara verilecek olan tutarlar Genel Müdürlük tarafından il müdürlüklerine bildirilecektir. Proje kapsamında yapılacak olan yatırım tutarı için verilen hibelerden fazla olan kısım yatırımcı şahıs tarafından karşılanacaktır. Makine ve ekipman, hayvan alımı, inşaat vb. konuları için sadece bir kereliğine hibe desteğinden yararlanılabilecektir. Aynı yatırım konusundan bir kez daha yararlanmak mümkün olmamaktadır.

Yatırım yapacak olan şahıslar kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilir.

Yatırımcılar mevzuatta yer alan hükümlere uymak durumundadır. Yeni ahır yapılması için de destek verilecektir. GAP ve KOP bölgelerinde yeni ahır yapımlarında açık ve yarı açık ahır sistemleri kullanılacaktır. DOKAP ve DAP’ ta yarı açık ve kapalı sistem ahırlar desteklenecektir. Ağıl tiplerinin seçimi İl Müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

İnşaat giderleri için gübre çukuru ve diğer ekipmanları zorunludur. Bunların yanı sıra yem deposu, süt sağım odaları, küçükbaş yıkama üniteleri, silaj çukurları vb. onarım inşaatları kapsamında değerlendirilmektedir. İstinat duvarları, idari bina, buzağı kulübesi, arazi düzeltme çalışmaları vb. için destekleme ödemesi verilmeyecektir. İnşaat için yapılacak yatırımlarda malzemelerin 0 alınması gerekiyor. İkinci el ürünler yatırım amacı ile kullanılmayacaktır.

Bunların yanı sıra makine ve ekipman alımları konusunda komisyon fiyatları baz alınacaktır. Alınacak bu ekipmanların fiyatları oluşturulan yürütme birimleri tarafından belirlenecektir. Süt sağma makinesi ve gübre sıyırıcı makineleri var olan ahırların tadilatı ya da yeni ahır yapımında alınacaktır.